• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Równy Start"
    KRS 0000178467

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!

Głównym celem organizacji jest wspieranie działań statutowych Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej "Serafitki", w Poznaniu, ul. Św. Rocha 13.
Ponadto celem naszym jest budowa Ośrodka Rehabilitacyjno - Sportowego, z którego korzystać będą zarówno podopieczne Domu Pomocy Społecznej, jak i mieszkańcy Poznania i okolic.


Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.