• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Równy Start"
    KRS 0000178467

Głównym celem organizacji jest wspieranie działań statutowych Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej "Serafitki", w Poznaniu, ul. Św. Rocha 13.
Ponadto celem naszym jest budowa Ośrodka Rehabilitacyjno - Sportowego, z którego korzystać będą zarówno podopieczne Domu Pomocy Społecznej, jak i mieszkańcy Poznania i okolic.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.