• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja EkoRozwoju
    KRS 0000178876

Misją Fundacji EkoRozwoju jest rozwój w zgodzie z Naturą.

Od 1991 roku FER działa dla:
- OCHRONY PRZYRODY I KRAJOBRAZU /ochrona i odtwarzania nasadzeń drzew - Drogi dla Natury, ochrona bioróżnorodności związanej z rolnictwem naturalnych łąk, tradycyjnych ras zwierząt i drzew owocowych
- WSPIERANIA LOKALNYCH INICJATYW EKOLOGICZNYCH / pomoc w ekorozwoju obszarów cennych przyrodniczo / fundusz grantów lokalnych / projekty dotyczące infrastruktury turystyki rowerowej i przyrodniczej / programy międzynarodowej pomocy "ambasadorowie ekorozwoju"

Jednymi z ważnych celów statutowych organizacji jest współpraca z organami władzy publicznej, samorządami, środkami masowego przekazu oraz podmiotami gospodarczymi, a także inicjowanie partnerstwa międzysektorowego jak również - aktywizacja społeczeństwa, wspieranie proekologicznych inicjatyw obywatelskich.

Prowadzimy:
- KAMPANIE odpowiedzialnej i ekologicznej konsumpcji oraz promocji usług ekoturystycznych / ekojarmarki / akcje odpadowe
- EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ edukacja młodzieży szkolnej połączona z aktywnymi działaniami na rzecz środowiska / działania informacyjno-medialne: czasopismo Kropla, Zielona Brama - największy w Polsce serwer dla ekologicznych organizacji pozarządowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.