• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Dmosińskiej w Nagawkach
    KRS 0000179266

Cele statutowe Stowarzyszenia:
- Propagowanie wiedzy o Gminie Dmosin, poprzez nawiązywanie współpracy z osobami fizycznymi, instytucjami, organizacjami społecznymi.
- Pozyskiwanie środków niezbędnych do realizowania celów Stowarzyszenia.
- Zorganizowanie zespołu folklorystycznego oraz imprez oświatowych, kulturalnych, sportowych i innych.
- Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.
- Niesienie pomocy finansowej i materialnej ludziom najbardziej potrzebującym z tereny Gminy Dmosin oraz tworzenie miejsc pracy dla ludzi bezrobotnych.
- Wspomaganie rozwoju i działalności służby zdrowia na terenie Gminy Dmosin.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie powołało i prowadzi zespół folklorystyczny „Mrożanie”, który jest podzielony na 2 grupy - dziecięcą 20 osób i dorosłych 20 osób. W ramach zespołu działa także 10 osobowy chór, a całości dopełnia 4 osobowa kapela ludowa.
Stowarzyszenie zatrudnia 2 instruktorów (tańca i muzyki) do prowadzenia zespołu „Mrożanie”. Mrożanie już kilkanaście razy występowali na terenie woj. Łódzkiego prezentując folklor łowicki, rzeszowski, krakowski, a także rosyjski i unikalną grę na drewnianych rosyjskich łyżkach. Stowarzyszenie planuje, aby zespół „Mrożanie” wziął udział w festiwalach zespołów folklorystycznych w Rzeszowie, Kazimierzu, Łowiczu, w kwietniu ma odbyć się spotkanie zespołu z Polonią w Warszawie.
Następnym ważnym celem statutowym Stowarzyszenia jest działalność charytatywna. W pomoc charytatywną dla najuboższych w Gminie Dmosin jest stale społecznie zaangażowanych i odpowiedzialnych 6 członków Stowarzyszenia oraz wolontariusze z każdego sołectwa Gminy. Tego rodzaju działalnością objętych jest 500 osób. Pomoc przekazywana jest w formie paczek żywnościowych, ubraniowych, wyposażenia mieszkań. Do najbiedniejszych i chorych dociera także pomoc lekarska i zaopatrzenie w leki, przede wszystkim dla tych osób, które nie są objęte refundacją z NFOZ.
Stowarzyszenie współpracuje z Fundacją Edelmana w Łodzi z Fundacją Banku Żywnościowego w Łodzi. Fundacja Edelmana prowadzi unijny program PEAD, w ramach którego Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Dmosińskiej podpisało porozumienie z Fundacją i otrzymuje 3kg żywności miesięcznie na każdego podopiecznego.
Stowarzyszenie organizuje również wiele innych imprez okolicznościowych integrujących społeczność lokalną. Każda uroczystość gromadzi około 200 osób. Tradycją stało się już: choinki dla dzieci, zabawy z okazji Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dożynki, opłatek dla podopiecznych oraz uroczyste spotkania ze sponsorami.
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Dmosińskiej współpracuje z Urzędem Gminy Dmosin, Kołem Gospodyń Wiejskich w Nagawkach. Nieocenioną pomocą i zaangażowaniem służy Stowarzyszeniu lekarz rodzinny Pan Jerzy Nowak.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.