• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Sursum Corda
    KRS 0000179415

Cele Fundacji:
Prowadzenie i wspieranie działalności kulturalnej, społecznej i oświatowej.
Prowadzenie i wspieranie działalności charytatywnej.
Krzewienie dobra wspólnego i społecznego optymizmu w duchu społecznej nauki Kościoła Katolickiego w nawiązaniu do tradycji Bractwa Św. Rocha
Wspieranie wszelkich działań zmierzających do rozsławienia Bazyliki Świętego Krzyża.

Prowadzone działania:
Działalność Fundacji skupia się wokół czterech głównych celów a zadaniem priorytetowym w obecnej chwili jest odbudowa zniszczonego podczas Powstania Warszawskiego Ołtarza Najświętszego Sakramentu w Bazylice Świętego Krzyża, który w dniu 24 marca 2004 r. został wyniesiony przez Ojca Świętego Jana Pawła II do godności Ołtarza Ojczyzny.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.