• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Miast Partnerskich Dzierżoniowa
    KRS 0000179638

Misja
1. Prowadzenie współpracy z miastami partnerskimi w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Czechach.
2. Szerzenie przyjaźni, kontaktów, wymiany doświadczeń z miastami partnerskimi.

Prowadzone działania
Organizowanie wyjazdów partnerskich.
Organizacja obchodów 15-lecia jubileuszu miast partnerskich.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.