• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Osób Niepełnosprawnych
    KRS 0000179900

Powstanie Fundacji Osób Niepełnosprawnych zbiegło się z tragicznymi wydarzeniami lipca 1997 r. (pamiętna powódź). Pomoc powodzianom z okolic Opola była zresztą "chrztem bojowym" Fundacji. Z inicjatywy Fundacji w Gdowie i w sąsiednich Gminach została zorganizowana zbiórka darów na rzecz powodzian. Zainicjowana akcja przeszła oczekiwania samych inicjatorów. W ciągu dwóch dni zebrano żywność, leki, środki czystości, odzież i koce na sumę około 50 tys. złotych.

Tu na razie jest...
Początkowo siedziba Fundacji mieściła się w pomieszczeniu stacji paliw "PETROLEX" - dzięki uprzejmości prezesa Zbigniewa Wojasa. Nie trwało to jednak długo, gdyż już z początkiem 1998 roku Fundacja "wzbogaciła" się o budynek z przeznaczeniem na Ośrodek Rehabilitacyjny i biuro Fundacji. Stało się to dzięki ludziom z miejscowości Podolany, którzy wydzierżawili Fundacji nie zagospodarowany budynek byłego "Klubu Rolnika" na okres 15 lat.

Budynek już był i zaczęły się żmudne poszukiwania sponsorów remontu i rozbudowy Ośrodka Rehabilitacyjnego. W kwietniu 1999 roku w Podolanach ruszyła Terapia Zajęciowa, którą prowadza trzy panie terapeutki. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu.

Nie zaprzestano jednak prac remontowych, zakończenie których zaplanowano na wiosnę 2000 roku. Jak postanowiono tak zrobiono - 15 kwietnia 2000 roku nastąpiło oficjalne otwarcie Ośrodka Rehabilitacyjnego w Podolanach. Początki może były skromne, ale… z czasem wystarano się o: salę do ćwiczeń ogólnousprawniających, gabinet masażu klasycznego, hydroterapię, fotel z elektrycznym masażem kręgosłupa. Z rehabilitacji początkowo korzystały 52 osoby.

Ledwie Ośrodek zaczął funkcjonować, a już Zarząd Fundacji postawił sobie kolejny cel do osiągnięcia: "Utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej". Po długich staraniach uzyskano zgodę na utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Podolanach. Znowu tak samo jak przy tworzeniu Ośrodka Rehabilitacyjnego prace ruszyły pełną parą. W październiku i listopadzie postawiono mury nowej części budynku, oraz rozpoczęto przebudowę dachu. Do 29 grudnia 2000 roku skończono rozbudowę budynku! Rok 2001 rozpoczął się dalszymi pracami wykończeniowymi wnętrza budynku. Otwarcie Warsztatów Terapii Zajęciowej zaplanowano na 31 styczeń 2001 rok. Jak można było się spodziewać termin został znowu dotrzymany. W dniu 31 stycznia 2001 roku o godzinie 13:00 w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Podolanach odbyło się uroczyste otwarcie Warsztatów Terapii Zajęciowej. Znalazły się w nich pracownie: stolarska, krawiecka, dekoracyjna, plastyczna, gospodarstwa domowego, ceramiczna. Uczęszczało do nich 25 uczestników. Poświęcenia Warsztatów dokonał dyrektor "Caritas " Archidiecezji Krakowskiej ks. Kanonik Jan Kabziński. W otwarciu WTZ uczestniczyli również: dyrektor Oddziału Małopolskiego PFRON- Tadeusz Mękarski, Wójt Gminy Gdów- Jadwiga Kasprzyk, V-ce Wójt Gminy Biskupice - K. Kowalski.

Co zrobiliśmy dla...
W 1999 roku uruchomiono Terapię Zajęciową dla dzieci niepełnosprawnych. Chociaż początkowo brakowało prawie wszystkiego- była tylko garstka "zapaleńców’- to szybko okazało się że dzięki pomocy Redakcji "Dziennika Polskiego", samych dzieci i ich rodziców, oraz ludzi dobrej woli udało się zgromadzić potrzebny sprzęt i różnego rodzaju zabawki. Jednocześnie wyszło na jaw jak bardzo była potrzebna tego rodzaju placówka. Dzieci nie zważały na niewygody powodowane transportem, ( rodzice dowozili dzieci na różne sposoby), gdyż chciały być obecne na swoich zajęciach. Trudności związane z dojazdem wytyczyły kolejny cel Fundacji: " zorganizowanie dowozu". Zarząd Fundacji rozpoczął swoje działania od złożenia podania do PFRON o przyznanie samochodu na dowóz dzieci. W połowie maja 1999 roku z PFRON Fundacja otrzymała pieniądze na zakup samochodu. Do tych pieniędzy Zarząd dołożył swoje oszczędności i samochód został zakupiony. Fundacja nie zapomniała też o trochę starszych osobach. Od 1998 roku organizowała turnusy rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych dzieci i dorosłych z terenu powiatów: wielickiego, myślenickiego, bocheńskiego. Początkowo był to tylko Ośrodek "Bryza" w Sarbinowie. Na pierwszy turnus w marcu pojechało łącznie 48 osób, natomiast na drugi we wrześniu pojechało już 50 osób. Jak bardzo były potrzebne takie wyjazdy okazało się w październiku 1999 roku kiedy to na turnusy do Sarbinowa pojechało łącznie prawie 150 osób.

Ponadto Fundacja równocześnie organizuje co roku: różnorodne imprezy integracyjne min.: "Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Form Twórczych Osób Niepełnosprawnych w Podolanach", "Mikołajki", " Dzień Dziecka", " Zabawy Choinkowe", " Majówki", na które zapraszane były dzieci z okolicznych szkół. Jak wiadomo nic tak nie integruje jak wspólna zabawa. Wtedy to okazuje się, że dzieci niepełnosprawne to tacy sami ludzie jak Ci "w pełni sprawni".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.