• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Harcerskie "Skautfort"
    KRS 0000179904

Misja:
Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju młodzieży

Prowadzone działania:
1. Działalność rekreacyjna.
2. Opieka wychowawcza i społeczna.
3. Działalność organizacji członkowskich.
4. Działalność artystyczna i rozrywkowa.
5. Działalność informacyjna.
6. Działalność związana ze sportem.
7. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia.
8. Pozostałe obiekty noclegowe turystyki i inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.
9. Działalność biblioteczna, archiwalna, muzealna i pozostała działalność kulturalna.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.