• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
    KRS 0000180056

Misja:
1. Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć na rzecz kultury oraz twórców wielkopolskiego środowiska policyjnego i cywilnego.
2. Integracja twórców wywodzących się z policyjnego środowiska artystycznego na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem regionu wielkopolskiego.
3. Propagowanie i promowanie w resorcie i w środowisku dorobku twórców, wywodzących się ze środowiska policyjnego oraz cywilnych środowisk twórczych.
4. Rozwijanie amatorskiego ruchu artystycznego wśród rodzin policjantów, emerytów, rencistów oraz pracowników Policji.
5. Inicjowanie działań twórczych adresowanych do dzieci i młodzieży, rozwój ich zainteresowań artystycznych
6.Promocja prewencji kryminalnej w formie działań twórczych jako środek zapobiegania przestępczości dzieci i młodzieży

Prowadzone działania:
1. Systematyczna organizacja wystaw indywidualnych oraz zbiorowych w formie przeglądu dorobku artystycznego adresowanych do:
a) środowiska policjantów KWP i jednostek terenowych woj. wielkopolskiego
b) mieszkańców m. Poznania
2. Organizacja wakacyjnych plenerów artystycznych dla dorosłych połączonych z warsztatami dla dzieci i młodzieży pt "wakacje z artystą", "z prewencją kryminalną", "Paletą i pędzlem"
3. Promocja twórczości artystycznej dzieci i młodzieży w formie wystaw i prezentacji zbiorowych i indywidualnych w trzech galeriach Green Way, ( salon młodzieżowy, salon studecki, i galeria dla dorosłych)
4. Plenery integracyjne środowiska cywilnego i policyjnego
a) malarsko-tkackie,
b) malarsko-rzeźbiarskie,
c) malarsko - fotograficzne
d) i warsztaty specjalistyczne: malowanie na jedwabiu, pastelami itp.
5. Plenery rodzinne w Skorzecinie
6. Udział artystów zrzeszonych w STiSK w wystawach organizowanych przez inne organizacje zajmujące sie kulturą i jej propagowaniem w środowisku
7. Opracowywanie i wydawanie folderów i katalogów promujących sylwetki artystów i twórców amatorów
8. prowadzenie pracowni plastycznej dla dzieci z rejonu Podolan w Poznaniu oraz cyklicznych spotkań w zakresie edukacji artystycznej pt "z wizyta w galerii"
9. prowadzenie galerii wystawiennoiczej Galeria 2.piętro
10. Bieżące prowadzenie promocji Stowarzyszenia na stronie internetowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.