• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Studia Tańca "Remix"
    KRS 0000180190

Misja:
- promocja twórczych działań artystycznych dzieci i młodzieży,
- organizowanie imprez kulturalnych i spotkań młodzieżowych,
- koordynacja i inspirowanie inicjatyw młodzieży z terenu Miasta i Gminy,
- nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami artystycznymi istniejącymi w innych miastach i krajach,
- rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży poprzez bezpośrednie kontakty z tańcem i muzyką,
- pogłębianie zainteresowań dzieci wartościami kultury poprzez wspólne koncerty, zabawy i spotkania.

Prowadzone działania:
Prowadzenie dziecięcego zespołu tanecznego "Studio Tańca Remix".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.