• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja In Posterum
    KRS 0000180338

Fundacja IN POSTERUM jest organizacją o charakterze non - profit, wspierającą rodzinę w różnych dziedzinach życia. Celem nadrzędnym jest walka z wykluczeniem społecznym, poprzez pomoc w rozwoju jednostki, rozumianą jako dostęp do kompleksowej informacji i wsparcie w drodze do wytyczonego celu.

Pomagamy osobom bezrobotnym:
- planować swoje działania
- wykorzystywać własne zasoby i możliwości
- poszukiwać informacji na temat obecnego i przyszłego rynku pracy.

Uważamy, że najlepszym sposobem rozwiązywania problemów jest samoświadomość, samodoskonalenie i umiejętność kierowania własnym życiem. Nie dajemy gotowych rozwiązań, ale wspólnie planujemy i szukamy najlepszych sposobów na lepsze życie.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.