• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Sokoły"
    KRS 0000180340

Misja
Głównym celem Stowarzyszenia jest utworzenie i prowadzenie Ośrodka Terapii Zajęciowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz hostelu dla osób upośledzonych umysłowo lub ze schorzeniami neurologicznymi wraz ze sprzężeniami.

Szczegółowe cele to:

Inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych form pomocy rodzinie w wychowaniu dziecka niepełnosprawnego, współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami

Integrowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku ich zdrowych rówieśników, propagowanie odpowiedniego stosunku do osób niepełnosprawnych i ich spraw

Rehabilitacja zmierzająca do rozwoju ogólnego uczestnika

Poprawa zaradności osobistej

Poprawa sprawności psychofizycznej

Organizowanie wypoczynku oraz imprez kulturalno - oświatowych

Organizowanie pomocy lekarskiej, prawnej, materialnej itd. dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin

Prowadzone działania
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, działalność doradcza, pomoc psychologiczna i materialna.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.