• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Akademickie Stowarzyszenie Redemptor
    KRS 0000180389

Misja
1. Rozwijanie i upowszechnianie kultury, sztuki, nauki i ruchu studenckiego,
2. Edukacja ekologiczna, zdrowotna, ekonomiczna, społeczna i językowa,
3. Popularyzacja nauki,
4. Promocja wolontariatu,
5. Aktywizacja i integracja życia studenckiego i akademickiego, tworzenie wspólnot studenckich,
6. Docieranie z chrześcijańską Dobrą Nowiną do jak największej liczby osób, a zwłaszcza do studentów i pracowników uczelni,
7. Dynamizacja i koordynacja działalności istniejących organizacji i ruchów studenckich, w tym także duszpasterstw akademickich,
8. Pogłębianie życia duchowego i religijnego członków oraz sympatyków Stowarzyszenia,
9. Pomoc ubogim i potrzebującym.

Prowadzone działania
Akademickie Stowarzyszenie Redemptor zostało powołane przez studentów, dla studentów.
Naszym naczelnym celem jest szeroko pojęta pomoc studentom w różnych dziedzinach ich życia. Służymy pomocą finansową, wsparciem duchowym i modlitewnym, radą w potrzebie, a kiedy trzeba inspiracją do indywidualnej działalności.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.