• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Greenpeace Polska
    KRS 0000180402

Greenpeace to organizacja, która działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego na całej Ziemi. W Polsce rozpoczęła działalność w 2004 roku. Status OPP posiada od roku 2007. Główna siedziba Greenpeace Polska znajduje się w Warszawie.

 

W ponad 40 krajach na całym świecie można znaleźć biura organizacji Greenpeace. Działania podejmowane przez organizację finansowane są ze środków pozyskiwanych od  indywidualnych darczyńców. Nie są dotowane przez rządy, partie polityczne ani korporacje. Takie założenie przyjęła organizacja, aby nie uzależniać się od darczyńców. Greenpeace prowadzi kampanie w sześciu głównych obszarach ochrony środowiska naturalnego: działania obejmujące ochronę lasów (a szczególnie lasów deszczowych), ochronę światowych zasobów wody - oceanów i mórz, ochronę środowiska przed substancjami szkodliwymi, zmiany klimatyczne, w tym globalne ocieplenie, energię oraz  modyfikowanie genetyczne organizmów.

Organizacja prowadzi kampanie środowiskowe i ogólnoświatowe na rzecz ochrony środowiska. Wśród  osób tworzących Greenpeace można spotkać zarówno profesjonalistów  jak i zapaleńców. Mają wspólny cel: działanie dla  przyszłości naszej planety i żyjących na niej ludzi. Są przekonani, że dzięki determinacji i dobremu współdziałaniu są  w stanie wiele zdziałać na rzecz realnych zmian.

Greenpeace przeciwstawia się niszczeniu środowiska naturalnego od 1971 roku, kiedy to grupa zapaleńców wypłynęła z Vancouver aby protestować przeciwko testom nuklearnym przeprowadzanym przez rząd Stanów Zjednoczonych u wybrzeży Alaski. Ta pierwsza, spontaniczna wyprawa stworzyła fundamenty organizacji, która obecnie w ponad 40 krajach działa na rzecz eliminacji największych zagrożeń środowiska naturalnego, z jakimi się borykamy. Istotą działania organizacji są akcje bezpośrednie na wodzie, ziemi i w powietrzu, których celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na przypadki niszczenia Ziemi, istotne problemy ekologiczne, a także wskazanie odpowiedzialnych za taki stan rzeczy.

W trakcie minionych czterech dekad organizacja Greenpeace miała wzloty i upadki, ale wiele celów zostało osiągniętych. Już w 1972 roku Stany Zjednoczone zrezygnowały z przeprowadzania prób jądrowych w rejonie Alaski; w 1988 roku po żmudnej kampanii na rzecz zakończenia wyrzucania niebezpiecznych substancji do morza, zostaje przyjęta Konwencja londyńska o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz i zatapianiu odpadów; w 1989 ONZ wprowadziła zakaz stosowania sieci stawnych podczas połowów dalekomorskich; Kolejne sukcesy to: uznanie przez UNESCO w 1995 roku - dzięki wsparciu Greenpeace -  rosyjskiego lasu Komi za światowe dziedzictwo; w 1999 wprowadzenie zakazu użycia PCW w zabawkach dla dzieci przez dziewięć krajów. W 2003 roku aktywiści Greenpeace brali udział w usuwaniu skutków katastrofy - wycieku ropy z tankowca, a w 2005 roku firma Xerox  zobowiązała się do zaprzestania wykorzystywania drewna pochodzącego z cennych przyrodniczo obszarów. W 2010 roku Kanadyjski Las Północny doczekał się podpisania planu ochrony, który uważany jest za najbardziej ambitny w historii.

Przykłady można mnożyć. Ale Greenpeace nie spoczywa na laurach, kolejne zwycięstwa dają motywację do podejmowania dalszych kroków na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Obecnie Greenpeace ma wsparcie 11 mln 600 tys. osób na świecie, organizacja otrzymuje regularne dotacje finansowe  od 2,8 mln osób. Dzięki temu może ona działać na wszystkich kontynentach i  wszystkich oceanach świata. Statki Greenpeace pomagają czuwać nad ochroną najbardziej wrażliwych ekosystemów we wszystkich stronach świata - od Arktyki, poprzez Amazonię aż do Antarktydy. Organizacja  współpracuje z przedstawicielami przeróżnych profesji i dziedzin życia w zależności od potrzeb kampanii. Są wśród nich specjaliści, naukowcy, lekarze, prawnicy, dziennikarze, młodzież i studenci oraz rodzice.

Fundacja Greenpeace Polska posiada status OPP od roku 2007, co uprawnia ją do pozyskiwania 1% podatku z pit (nr KRS 180402).Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.