• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Foundation For Corporate Social Responsibility"
    KRS 0000180452

Misja
Misją Fundacji jest: Zachęcić korporacje by były Społecznie Odpowiedzialne i pomóc im w osiągnięciu sukcesu komercyjnego w taki sposób, który szanuje wartości etyczne, ludzi potrzebujących i ich społeczności, a także środowiska.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.