• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Wielicka Lokalna Organizacja Turystyczna
    KRS 0000180721

Głównym celem, który przyświecał założycielom organizacji jest kreowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku ziemi wielickiej oraz rozwijanie działań na rzecz promocji i rozwoju turystyki na Pogórzu Wielickim, a w szczególności na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.