• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Rehabilitacji Osób Niewidomych i Słabo Widzących "Spojrzenie"
    KRS 0000180857

Stowarzyszenie:
- współpracuje i wspiera zadania statutowe Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 6 w Łodzi (Szkoły dla Słabo Widzących i Niewidomych)
- zapewnia ciągłą i systematyczną opiekę rehabilitacyjną (w tym tyflopedagogiczno - psychologiczną) osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom
- podejmuje działania rehabilitacyjne na rzecz osób tracących wzrok
- propaguje idee rehabilitacji niepełnosprawnych wzrokowo
- współpracuje z innymi organizacjami i organami o podobnych celach
- organizowanie turystyki, rekreacji, turnusów rehabilitacyjnych i działalności sportowej dla osób niepełnosprawnych
- prowadzi działalność sportowo - rekreacyjną dla osób z uszkodzonym wzrokiem
- wspiera i kreuje inicjatywy oparte na działaniach proekologicznych oraz na rzecz integracji europejskiej
- podejmuje działania na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej oraz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz wspiera ich rodziny
-prowadzenie działalności w zakresie edukacji, oświaty i wychowania osób niepełnosprawnych oraz osób pracujących z nimi.

Prowadzone działania:
1. Udzielanie pomocy dzieciom słabowidzącym.
2. Wczesne wspomaganie rozwoju.
3. Porady lekarskie - okulista, rehabilitant.
4. Organizowanie / współorganizowanie wyjazdów, wycieczek, imprez okolicznościowych.
5. Promowanie zdrowego stylu życia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.