• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum"
    KRS 0000181031

Misja:
Udzielanie osobom ciężko chorym opieki medycznej, psychologicznej,rehabilitacyjnej i duchowej dostosowanej do szczególnych potrzeb tych chorych i udzielanie wsparcia rodzinom tych chorych.

Prowadzone działania:
-opieka nad pacjentem hospicyjnym poprzez wsparcie finansowe działalności Społecznego Zakładu Opieki Hospicyjnej "Hospicjum" we Włodawie
-promocja i organizacja wolontariatu hospicyjnego
-prowadzenie hospicjum stacjonarnego i domowego
-poprawa dostępności do opieki hospicyjnej poprzez modernizację i doposażenie 37 łóżkowego Domu Hospicyjnego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.