• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Oddech Bez Granic
    KRS 0000181776

Celem fundacji jest działalność na rzecz: ochrony zdrowia, rehabilitacji osób niepełnosprawnych i profilaktyki zdrowotnej.

Fundacji prowadzi działalność edukacyjną dla chorych na przewlekłe choroby płuc takie jak astma i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Wspiera badania naukowe w zakresie nauk medycznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.