• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zarzecze
    KRS 0000182109

Misja:
Wspieranie wszelkich inicjatyw i działań służących rozwojowi gminy Zarzecze, a w szczególności wspomaganie działalności kulturalnej,prowadzenie lokalnych programów stypendialnych,prowadzenie działaści rozwijającej zainteresowania artystyczne, intelektualne, sportowo-rekreacyjne, turystyczne, przeciwdziałanie i łagodzenie skutków bezrobocia, pomoc osobom niepełnosprawnym i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu,

Prowadzone działania:
Utworzenie Lokalnego Funduszu Stypendialnego, finansowe wspieranie uczniow utalentowanych z terenu gminy Zarzecze.
Organizowanie festynów rodzinnych, imprez charytatywnych - aukcja prac uczniów i nauczycieli, bal charytatywny - z których dochód przeznaczony jest na wsparcie funduszu stypendialnego.
Reklama funduszu.
Zbiórka 1 % podatku dochodowego na rzecz funduszu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.