• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Valetudinaria"
    KRS 0000182179

Misja
Celem Fundacji jest wspieranie ofiar konfliktów zbrojnych, ludzi poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych w kraju i za granicą, ofiar przestępstw, ludzi uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
Fundacja chce ponadto wspierać osoby związane ze środowiskiem wojskowym, znajdujące się w trudnej sytuacji rodzinnej, emerytów i rencistów wojskowych.
Zajmie się również wspieraniem działań naukowych, prowadzonych przez lekarzy reprezentujących wojskowe środowiska medyczne, promocją osiągnięć medycyny wojskowej.
W statucie zapisano też pomoc dla szpitala w zakresie modernizacji i remontów, a także zakupie sprzętu medycznego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!







Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.