• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "Dary Losu" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu
    KRS 0000183081

Celem Stowarzyszenia są wszelkie działania podejmowane na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży zagrożonej niepełnosprawnością i niepełnosprawnej w szczególności z upośledzeniem umysłowym oraz takich, których niepełnosprawność powstała w wyniku wypadków komunikacyjnych.
Celem naszych działań jest dążenie do aktywnego uczestnictwa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.
Prowadzimy specjalistyczną placówkę wsparcia dziennego z której systematycznie korzysta 70 dzieci niepełnosprawnych z terenu powiatu sieradzkiego i powiatów ościennych. Oferujemy w niej terapie specjalistyczne: rehabilitacji ruchowej, logopedycilitacyzną i neurologopedyczną, psychologiczną, EEG Biofeedbeck, behawioralną dla dzieci z autyzmem, integracji sensorycznej SI, Snoezelen w Sali Doświadczania Świata, dogoterapię, stymulację polisensoryczną. Prowadzimy poradnictwo psychologiczne, społeczno- prawne i ortopedyczne. Wspieramy wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, organizujemy imprezy integracyjne i sportowe.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.