• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Chór Męski "Arion" w Kościanie
    KRS 0000183368

Misja
1. inicjuje i organizuje imprezy, koncerty, konkursy, zjazdy dla zaprezentowania osiągnięć amatorskiego ruchu chóralnego na szczeblu regionu, okręgu, województwa,
2. współpracuje ze środowiskowymi i wojewódzkimi ośrodkami kultury, ze środowiskowymi organizacjami społeczno - zawodowymi,
3. współpracuje z lokalnymi ośrodkami oświaty i wychowania oraz władzami szkolnymi dla podejmowania prób włączania młodzieży szkolnej w amatorski, społeczny ruch muzyczny i chóralny,
4. promuje w kraju i poza granicami kraju swoje miasto zapoznając słuchaczy z kulturą muzyczną regionu Wielkopolski.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.