• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Bocheński Klub Abstynentów
    KRS 0000183582

Prowadzone działania
Prowadzenie działalności edukacyjnej, profilaktycznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej i resocjalizacyjnej zmierzającej do:
- ozdrowienia moralnego i psychicznego osób nadużywających alkoholu,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- utrzymanie stałej abstynencji członków stowarzyszenia,
- niesienie wszechstronnej pomocy osobom nadużywającym alkoholu i ich rodzinom.
Prowadzenie ciągłej terapii dla osób uzależnionych od alkoholu, którzy przestali pić oraz fachowa pomoc dla rodzin, w których jest nadal problem alkoholowy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.