• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku "Atena"
    KRS 0000183818

Celem działania jest:
- prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej oraz turystyczno-krajoznawczej dla osób starszych
- aktywizacja społeczna osób starszych
- upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej
- zapobieganie niepełnosprawności i wolontariat.

Do Stowarzyszenia należy 287 osób w wieku emerytalnym.

Cele realizujemy poprzez:
- wykłady na poziomie uniwersyteckim, seminaria, dyskusje
- spotkania z ludźmi nauki i kultury działającymi w regionie
- różne formy działalności turystycznej, aktywności fizycznej, kulturalnej (wycieczki piesze, autokarowe, turnusy rehabilitacyjne, gimnastyka usprawniająca, spotkania towarzyskie, sekcja sprawnych rąk, warsztaty o kresach)
- działalność sekcji wzajemnej pomocy koleżeńskiej
- lektorat języków obcych
- działalność zespołu wokalnego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.