• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
    KRS 0000184087

Misja:
Celem fundacji jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez edukację oraz sztukę i technologie multimedialne.

Prowadzone działania:
Łódzkie Centrum Obywatelskie - wsparcie dla organizacji pozarządowych.
Łódzkie Centrum wolontariatu.
Profesjonalny III sektor - standaryzacja działań organizacji oraz administracji publicznej w kontaktach międzysektorowych.
KIS - Szansa - aktywizacja osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Edukacja Ekonomiczna - działania na rzecz edukacji finansowo - podatkowej.
Stały program goszczenia i wysyłania wolontariuszy w ramach wolontariatu Europejskiego EVS.
Regionalny Ośrodek Konsultacyjno Szkoleniowy Programu Młodzież w działaniu.
Współpraca międzynarodowa na polu wymiany młodzieży i wspólnych projektów europejskich.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.