• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Zawsze Razem"
    KRS 0000184202

Misja
Udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom oraz współdziałanie w procesie leczenia i rehabilitacji oraz terapii, pomoc w dążeniu do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie poprzez upowszechnianie wiedzy - niesienie pomocy oraz udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym, a także integracja osób, środowisk i instytucji wyrażających wolę działania na rzecz osób dotkniętych niepełnosprawnością.

Prowadzone działania
Organizujemy pobyt dziecka w godz. 7.00 - 16.00, zapewniamy fachową opiekę medyczną, kompleksową rehabiliatcję, opiekę psychologiczną, pedagogiczną, dzieci mogą u nas kontynuować naukę na wszystkich poziomach nauczania.
Odbiorcami są dzieci z mózgowym porażeniem oraz dystrofią mięśniową i wadami wrodzonymi i ich rodziny. W ośrodku przebywa od 30 do 40 dzieci.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.