• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Małopolskie Stowarzyszenie Krótkofalowców, Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców w Krakowie
    KRS 0000184410

Misja
Organizacja samokształcenia, popieranie badań, eksperymentów oraz innowacji technicznych i naukowych w zakresie radiokomunikacji, organizacja łączności radiowej w przypadku klęsk żywiołowych i innych zagrożeń, współpraca z organami państwowymi w zakresie obronności państwa.

Prowadzone działania
- organizowanie kursów szkoleniowych przygotowujących do egzaminu państwowego oraz podnoszenie kwalifikacji krótkofalowców;
- organizowanie prac stacji okolicznościowych np. 90-ta rocznica odsłonięcia pomnika grunwaldzkiego, 600-lecie odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków europejską stolicą kultury, z okazji pielgrzymek Jana Pawła II itp.;
- organizowanie zawodów krótkofalarskich;

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.