• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Świętego Jana Jerozolimskiego
    KRS 0000184419

Misją Fundacji Św. Jana Jerozolimskiego jest:
1. Wyrównywanie szans społeczno - rozwojowo - edukacyjnych dzieci z ubogich, dysfunkcyjnych rodzin.
2. Wsparcie duchowe osób niepełnosprawnych.
3. Dożywianie najuboższych.

Prowadzone działania
Działania Fundacji skoncentrowane są na działaniach na rzecz dzieci i młodzieży pochodzących z ubogich i dysfunkcyjnych rodzin a także osób niepełnosprawnych.

Dla naszych 58 podopiecznych dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat prowadzimy 4 dzienne domy: Dom Małego Stasia, Dom Św. Mikołaja, Dom Piotra oraz Dom Pawła, w których dzieci odnajdują ciepło, poczucie bezpieczeństwa, przyjaźń a także pomoc i wsparcie w trudnych dla nich sytuacjach. Każdego dnia przekonujemy się o tym, że dobroć i miłość potrafią odmienić życie drugiego człowieka.

Dla osób niepełnosprawnych corocznie organizujemy pielgrzymkę do Lourdes we Francji. Wyprawa ta jest dla nich nie tylko ważna pod względem religijnym, duchowym, lecz także bardzo często stanowi jedyną możliwość choć chwilowego opuszczenia domu.
Wielu z naszych pielgrzymów wspomina wyjazd i pobyt w Lourdes jako podróż ich życia oraz spełnienie najskrytszych marzeń.

Za działania na rzecz dzieci i młodzieży otrzymaliśmy nagrody i wyróżnienia od:
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF
Burmistrza Gminy Pragi Południe
Kapituły Orderu Uśmiechu
Fundacji im. Św. Brata Alberta
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.