• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Oddział Wojskowy PTTK im. ppor. Ryszarda Kuleszy
    KRS 0000184783

Naszym celem jest rozwijanie kultury, oświaty, kultury fizycznej, rekreacji oraz ochrony środowiska poprzez turystykę i krajoznawstwo . Organizujemy letnie i zimowe ferie dla dzieci i młodzieży woj. zachodniopomorskiego, spływy kajakowe, imprezy surwiwalowe, imprezy turystyczne połączone z edukacją o ochronie dziedzictwa przyrodniczego, wycieczki i rajdy szlakami upamiętniającymi tradycję narodową oraz historię oręża polskiego, festyny rekreacyjno-sportowe, imprezy na orientację, rajdy piesze, wycieczki rowerowe.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.