• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Patria
    KRS 0000184999

Misja:
Propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, gdzie każdy aktywnie poszukuje swojego miejsca i współtworzy środowisko, w którym żyje. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez szeroko pojęte działania edukacyjne i rehabilitacyjne.

Informacje ogólne:
Fundacja Patria prowadzi przez cały rok hipoterapię i logopedię. Latem organizuje obozy rehabilitacyjno-rekreacyjne dla rodzin zastępczych, rodzin wielodzietnych.
Uczestniczy w projektach tworzących przestrzeń do dyskusji o wartościach ważnych w życiu każdego człowieka, propagujących życie aktywne społecznie, promujących edukację, tworzenie nowych miejsc pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.