• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Hospicjum Królowej Apostołów
    KRS 0000185346

Jesteśmy Wspólnotą Wolontariuszy hospicyjnych - medycznych i niemedycznych. Leczymy, pielęgnujemy, wspieramy duchowo / sakramentalnie i materialnie chorych na nowotwory: dorosłych i młodzież a także dzieci w stanach terminalnych wszelkich chorób. Posługę sprawujemy przez 24h i 7dni w tygodniu a wiec także w niedziele i święta, włącznie z Bożym Narodzeniem i Wielkanocą. Docieramy do chorych w Radomiu i w pięciu okolicznych powiatach, wyjątkowo także po za wyznaczoną granicę 50 km.
Członkowie naszej Wspólnoty NIE otrzymują wynagrodzenia. W ten sposób zachowujemy założenia Idei hospicyjnej, głoszonej i przekazanej nam przez ks.E.Dutkiewicza - Ojca Polskiego Hospicjum - bezinteresownej służby bliźnim. Niesiemy także pomoc rodzinom naszych podopiecznych, wspieramy ich w trakcie choroby jak i w czasie osierocenia. Szczególnym zainteresowaniem i troską otaczamy osierocone dzieci. Organizujemy permanentną formację wolontariatu hospicyjnego wewnętrzną jak i na terenie kraju, poprzez działający od 1996r. Formacyjny Krąg Hospicjantów Polskich im. św. Wincentego Pallottiego. Organizujemy w Radomiu - raz w roku w październiku - Ogólnopolską Konferencję Wolontariatu Hospicyjnego. Należymy do przyjaciół Forum Hospicjów Polskich.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.