• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Skarbnik" w Głogowie
    KRS 0000185379

Misja:
1. Doprowadzenie do stałej abstynencji członków stowarzyszenia.
2. Uczenie kultury życia bez alkoholu.
3. Niesienie wszechstronnej pomocy w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskiwania właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, rodzinie, zakładzie pracy, środowisku.
4. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i trudnych problemów życiowych.
5. Samokształcenie indywidualne i grupowe w zakresie norm moralno-etycznych ze szczególnym uwzględnieniem istoty zespołu uzależnienia od alkoholu.
6. Udzielanie informacji i pomoc osobom spoza Stowarzyszenia w kwestii podjęcia leczenia odwykowego.
7. Propagowanie idei trzeźwościowych.

Prowadzone działania:
- zajęcia terapeutyczne dla współuzależnionych - 1 x tydz.,
- zajęcia terapeutyczne dla uzależnionych - dwie grupy 2 x tydz.,
- współpraca z grupami AA i Al-Anon,
- organizowanie okolicznościowych spotkań integracyjnych,
- rodzinne obozy terapeutyczne od 2003: Szklarska Poręba, Boszkowo, Zakopane,
- Zlot Rodzin Abstynenckich organizowany od 1999 r. - trzy dni w sierpniu,
- współpraca z Miejskim Ośrodkiem Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień w Głogowie oraz Starostwem Powiatu,
- zatrudnianie wolontariuszy,
- praktyki studenckie,
- pomoc studentom piszącym prace: semestralne, licencjackie i magisterskie tematycznie związane z działalnością statutową stowarzyszenia - śr. roczna 8,
- spotkania ze studentami Wyższych Uczelni - Głogów, Wrocław.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.