• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Troska" na rzecz Domu Pomocy Społecznej ul. Grabowiecka 7 w Ostrowcu Św.
    KRS 0000186553

Cele statutowe Stowarzyszenia:
- wszechstronna rehabilitacja osób niepełnosprawnych
- doposażenie terapii zajęciowej DPS
- organizowanie zajęć rekreacyjno-sportowych i spotkań okolicznościowych
- organizowanie wycieczek krajoznawczych
- kontynuowanie terapii z psychologiem dla uzależnionych
- podnoszenie kwalifikacji personelu pracującego w DPS
- opłacenie stałego łącza internetowego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.