• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej
    KRS 0000186577

Misja
Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP zrzesza honorowych dawców krwi celem utrzymania więzi koleżeńskich, obrony interesów krwiodawców, udzielania pomocy koleżeńskiej, reprezentacji wobec władz państwowych, administracyjnych, organizacji politycznych i społecznych oraz propagowania idei honorowego krwiodawstwa i pozyskiwania nowych krwiodawców.

Prowadzone działania
Głównym celem jest propagowanie idei honorowego krwiodawstwa i edukacja połączona ze zorganizowanym oddawaniem krwi. Współpraca z placówkami Służby Krwi, szkołami, jednostkami samorządu terytorialnego i wiodącymi zakładami pracy. Dbanie o interesy krwiodawców i pacjentów. Działania na rzecz ofiar wypadków. Poszukiwanie dawców szpiku.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.