• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Ludzi Uzależnionych "To Człowiek"
    KRS 0000186602

Misja
Zrzeszanie się osób - organizatorów pomocy na rzecz ludzi uzależnionych i ich rodzin.
Pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom.
Pomoc ludziom żyjącym z wirusem HIV i chorym na AIDS.
Reprezentowanie interesów ludzi pokrzywdzonych przez choroby i obrona przed wykluczeniem społecznym.
Edukacja społeczeństwa w zakresie HIV/AIDS oraz narkomanii.

Prowadzone działania
Obecnie realizowane są dwa programy terapeutyczne:
-"Razem" - skierowany do młodych ludzi;
-"Poradnia rodzinna" - skierowany do rodziców.
Programy prowadzone są w systemie ambulatoryjnym, co powoduje, że osoby uzależnione i ich rodziny są poddawane terapii równocześnie, a proces resocjalizacji przebiega równolegle z terapią.
Realizowane programy są programami autorskimi, podlegają superwizowaniu (w tym roku również planowana jest superwizja).
W szerokim zakresie prowadzona jest akcja edukacyjna w zakresie wiedzy o narkotykach i uzależnieniu, kierowana głównie do rodziców i kadry pedagogicznej. Dwa razy do roku organizowane są konferencje dotyczące narkomanii oraz problematyki HIV/AIDS - wspólnie z pełnomocnikiem wojewody opolskiego.
Miesięcznie z pomocy poradni korzysta około 400 osób.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.