• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii "Amazonki" w Bielsku-Białej
    KRS 0000186658

Realizowane zadania:
- Prowadzenie różnych form rehabilitacji zmniejszające skutki uboczne leczenia onkologicznego dla kobiet po mastektomii.
- Wsparcie psychologiczne dla kobiet po diagnozie choroby nowotworowej piersi, w trakcie leczenia onkologicznego i po jego zakończeniu oraz ich rodzin.
- Spotkania wspierające i informacyjne dla pacjentek leczonych w Beskidzkim Centrum Onkologii.
- Upowszechnianie i pogłębianie wiedzy na temat profilaktyki i leczenia chorób nowotworowych min. poprzez organizowanie spotkań z prelekcjami lekarzy specjalistów.
- Propagowanie zdrowego stylu życia i zachęcanie do badań profilaktycznych min.: mammografii, cytologii, samobadania piersi.
- Organizowanie imprez integracyjnych, turystycznych sportowych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych członkiń Stowarzyszenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!







Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.