• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz
    KRS 0000187020

Misja
ŁUTW jest organizacją społeczną działającą w dziedzinie kultury, oświaty i ochrony zdrowia, a przeznaczoną dla osób starszych bez względu na ich formalne wykształcenie. Jest znaczącym i jednym z niewielu w naszym mieście stowarzyszeń, które służy człowiekowi starszemu mając na celu zachowanie równowagi intelektualnej, psychicznej i fizycznej oraz aktywizację społeczną.

Prowadzone działania
Dla osiągnięcia swych celów ŁUTW organizuje:
1) wykłady wybitnych specjalistów z różnych dziedzin nauki: medycyny, socjologii, psychologii, ekonomii, historii, historii sztuki, muzykologii;
2) zajęcia seminaryjne z dyscyplin objętych wykładami;
3) lektoraty z języków obcych - niemiecki, japoński, francuski, angielski, esperanto - o różnym stopniu zaawansowania;
4) koła specjalistyczne rozwijające w szczególności własną twórczość członków - sekcja plastyczna i literacka;
5) praktyczne zajęcia z zakresu kultury fizycznej pod kierownictwem wykwalifikowanych instruktorów;
6) wycieczki turystyczne i krajoznawcze;
7) samopomoc koleżeńska na rzecz mniej sprawnych fizycznie członków.
Zasadniczą korzyścią, jaką przynosi UTW swoim słuchaczom są wartości poznawcze zajęć. Słuchacze dzięki Uniwersytetowi zyskują grono znajomych i przyjaciół, łamiąc stereotypy o trudnościach w nawiązaniu takich kontaktów w późniejszym wieku. Poczucie pewności zaś, związane z wiedzą zaczerpniętą w UTW wpływa pozytywnie na relacje z rodziną. ŁUTW zaznaczył się na trwałe na mapie kulturalnej Łodzi, wszedł bowiem w 23 rok swej działalności. Można powiedzieć, że to "instytucja" wspomagająca rozwój człowieka i wpływająca na sposób życia w wieku emerytalnym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.