• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Konferencji Św. Wincentego A'Paulo Jednostka Terenowa w Ostrowie Wielkopolskim im. Sługi Bożego Kazimierza Rolewskiego
    KRS 0000187165

Misja
Niesienie pomocy materialnej i duchowej ludziom ubogim, cierpiącym bez względu na ich pochodzenie, środowisko, przekonania i religię w oparciu o środki materialne będące wynikiem działalności charytatywnej, w oparciu o naukę katolicką i w duchu św. Wincentego a Paulo oraz bł. Fryderyka Ozanama.

Prowadzone działania.
Praca organizacji koncentruje się na wspieraniu ludzi znajdujących się w trudnych warunkach materialnych. Polega ona głównie na:
1) odwiedzaniu rodzin najuboższych przez wyznaczonych w tym celu opiekunów, którzy niosą im pomoc materialną i duchową.
Obecnie taką opieką objętych jest około 600 osób,
2) prowadzenie świetlicy środowiskowej dla 25 dzieci w wieku szkolnym, która jest czynna przez cały rok od od pon. - pt. w godz. 14.00 - 19.00,
3) organizowanie dla dzieci i młodzieży ze szkół gimnazjalnych półkolonii, kolonii zimowiska oraz imprez, takich jak: "Spotkanie z Zającem", "Spotkanie ze św. Mikołajem", Dzień Dziecka oraz inne,
3) organizowanie akcji charytatywnych lub udział w nich, np. "Niech wszyscy mają święta" - udział w akcji, której inicjatorem jest Telewizja Kablowa PRO - ART w Ostrowie Wielkopolskim, coroczny Festyn Rodzinny oraz inne o mniejszym zasięgu,
4) edukacja i profilaktyka na temat zdrowego trybu życia - przygotowywanie audycji telewizyjnych, wykłady, pogadanki (w mediach lokalnych, np. profilaktyka antyalkoholowa),
5) katolicka działalność wspólnotowa (Nowenna do św. Wincentego a’Paulo, udział w ogólnopolskich rekolekcjach i wincentyńskich dniach modlitw w Częstochowie, włączanie się do adoracji Matki Boskiej Różańcowej, adoracja Najświętszego Sakramentu itp.)

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.