• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Czuję Sercem"
    KRS 0000188718

Misja
Organizacja została powołana do wspierania osób niepełnosprawnych, by mogły one funkcjonować w społeczeństwie w miarę samodzielnie i aktywnie. W założeniach mamy likwidację barier społecznych i architektonicznych, tworzenie instytucji użytecznych (WTZ, ZAZ, ośrodek Wsparcia, mieszkania chronione), pomoc w znalezieniu zatrudnienia, promocja talentów, pomoc prawna, organizacja czasu wolnego.

Prowadzone działania
Działamy na rzecz osób niepełnosprawnych bez ograniczeń wiekowych, zdrowotnych i terytorialnych. Członkiem stowarzyszenia może być każdy, natomiast beneficjentami tylko osoby niepełnosprawne. W swoich planach i zamierzeniach mamy stworzenie instytucji wspomagających rozwój i usamodzielnianie osób niepełnosprawnych, organizację imprez integracyjnych, prowadzenie poradnictwa prawnego, promocję osiągnięć i twórczości tych osób, prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, świetlic terapeutycznych, ośrodków wsparcia, WTZ, ZAZ, szeroko pojętą integrację społeczną, pozyskiwanie partnerów krajowych i zagranicznych o podobnym profilu działania.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.