• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Miłośników Pelplina
    KRS 0000188844

Misją Stowarzyszenia jest wszechstronna działalność na rzecz dobra mieszkańców i rozwoju gminy i miasta Pelplin.

Główne cele:
- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy miasta i gminy Pelplin,
- Działania na rzecz rozwoju kultury,
- Realizacja zadań w zakresie nauki, edukacji dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,
- Rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
- Wyrównywanie szans osób i rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej.

Co robimy:
- Współorganizujemy Jarmark Cysterski,
- Organizujemy międzynarodowe wymiany młodzieży,
- Organizujemy kolonie letnie dla dzieci i młodzieży,
- Prowadzimy program stypendialny im. Franciszka, Ryszarda i Jana Chryzostoma Ornassów,
- Współpracujemy ze świetlicą parafialną i młodzieżową grupą wolontariatu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.