• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Oddział Miejsko-Powiatowy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Białymstoku
    KRS 0000189005

Misja:
Poprawa sytuacji prawnej, ekonomicznej i zdrowotnej osób chorych na cukrzycę.

Jako organizacja pozarządowa wykonuje zadania publiczne w zakresie:
- ochrony i promocji zdrowia,
- działań na rzecz osób niepełnosprawnych i uzależnionych,
- edukacji diabetologicznej,
- działalności charytatywnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.