• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Szpitala przy Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie
    KRS 0000189707

Celem stowarzyszenia jest wspieranie działalności Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie w szczególności:
1) podnoszenie rangi Szpitala, poziomu świadczeń medycznych i pielęgnacyjnych oraz pomoc w podnoszeniu kwalifikacji kadry medycznej,
2) pomoc w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych Szpitala,
3) pozyskiwanie środków finansowych na zakup nowoczesnej aparatury medycznej dla Szpitala podnoszącej jakość usług medycznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.