• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Narodowa im. Romana Dmowskiego
    KRS 0000190575

Misja
Popieranie działalności naukowej, kulturalnej i wychowawczej związanej z myślą i ruchem narodowym. Kultywowanie myśli narodowej i historii ruchu narodowego na bazie Instytutu Romana Dmowskiego.

Prowadzone działania
Działalność wydawnicza: tygodnik "Myśl Polska"; wydawnictwo "Książka Polska". Wspieranie finansowe i rzeczowe Klubów Narodowych w wielu miastach Polski. Zorganizowanie kilku spotkań seminaryjnych o tematyce historycznej. Zorganizowanie warsztatów dziennikarskich dla dziennikarzy prasy lokalnej oraz seminarium wiedzy o społeczeństwie dla nauczycieli z małych miejscowości. Przyznawanie stypendiów i nagród. Wspieranie działalności stowarzyszeń, klubów, bibliotek i instytucji naukowo-wychowawczych. Opieka nad grobem Romana Dmowskiego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.