• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Dzieciom Gawrosz
    KRS 0000190915

Cele:
- wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży
- działania zmierzające do poprawy warunków do kształcenia i rozwoju kulturalnego i sportowego
- wspieranie finansowe i organizacyjne
- wspieranie działań zapewniających funkcjonowanie w społeczeństwie.

Prowadzone działania:
Wyłącznym celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej- działalności pożytku publicznego, której celem jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej poprzez:
- prowadzenie działań zmierzających do umożliwienia podopiecznym poprawy warunków niezbędnych do uzyskiwania stosownego wykształcenia oraz właściwego rozwoju kulturalnego i fizycznego;
- prowadzenie działań zmierzających do umożliwienia podopiecznym należytego funkcjonowania w społeczeństwie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.