• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Przyjaciół Wilna i Grodna "Serce Dzieciom"
    KRS 0000191557

Misja
Celem fundacji jest integracja dzieci pochodzenia polskiego z sierocińców w Wilnie i regionu wileńskiego z rodzinami Trójmiasta i okolic, a także organizowanie im wspólnego wypoczynku letniego. Hasłem fundacji jest "RODZINA POLSKA - POLSKIEMU DZIECKU ZA WSCHODNIĄ GRANICĄ". W miarę możliwości finansowych leczenie dzieci z przewlekłych chorób, wciąganie do tej działalności innych fundacji, także zagranicznych. W miarę możliwości finansowych organizowanie na koloniach miejsc dla dzieci z biednych rodzin naszego województwa. W miarę możliwości finansowych organizowanie pomocy humanitarnej dla wybranych sierocińców. Pomoc rodzinom chcącym adoptować dziecko z Litwy, oraz pomoc dzieciom uzdolnionym w dalszej edukacji.

Prowadzone działania
Po 2-tygodniowych feriach Wielkanocnych (95 dzieci) stoi przed nami zadanie zorganizowania akcji letniej. Zdobycie środków na opłacenie autokarów, umówienie rodzin, które wezmą dzieci i na jaki okres mogą je wziąć. Zorganizowanie ośrodka kolonijnego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.