• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Merkury"
    KRS 0000191584

Misją organizacji jest zapobieganie uzależnieniom oraz wspieranie przedsiębiorczości społecznej. Naczelnym hasłem "Z radością zmieniamy rzeczywistość".

Prowadzone są działania:
- poradnictwo,
- psychoterapia indywidualna,
- psychoterapia grupowa,
- wywiady środowiskowe,
- grupy wsparcia dla rodziców i młodzieży,
- środowiskowa świetlica wychowawczo-terapeutyczna dla dzieci w Wałbrzychu przy ul. Reymonta 32,
- wsparcie dla liderów młodzieżowych,
- grupy liderskie,
- warsztaty, szkolenia, seminaria i konferencje dla osób pracujących z podopiecznymi,
- poradnictwo internetowe dla osób wchodzących w uzależnienie, uzależnionych, ofiar i sprawców przemocy, osób żyjących z HIV/AIDS, a także osób przeżywających kłopoty emocjonalne (www.poradnictwo.pl),
- wspomaganie osób niepełnosprawnych,
- aktywizacja bezrobotnych,
- szkolenia zawodowe dla osób bezrobotnych i pozostających bez pracy,
- wspieranie przedsiębiorczości społecznej i inicjatyw obywatelskich,
- wspomaganie lokalnych społeczności i partnerstw,
- wymiana doświadczeń i realizacja projektów międzynarodowych.

Organizacja wpisana jest do:
- Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
- Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia mogąc w ten sposób prowadzić doradztwo zawodowe.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.