• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Katolicka Fundacja Dzieciom w Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach
    KRS 0000191810

Celem Fundacji jest zorganizowanie stałej pomocy dzieciom, które jej potrzebują, a którym normalnych warunków wyżywienia i wypoczynku nie może zapewnić rodzina, realizowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w okresie wakacji i ferii zimowych, a także wszelka pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Prowadzone działania:
1. Przedszkole Niepubliczne im. M.L.Meozzi - działalność nieodpłatna prowadzona na rzecz 50 dzieci z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych;
2. Świetlica Specjalistyczna im. bł.E.Bojanowskiego - działalność nieodpłatna dla 50 dzieci z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych;
3. Klub Młodzieżowy - działalność nieodpłatna dla 25 młodzieży;
4. Streetworking - działania na rzecz ok. 20 "dzieci ulicy";
5. Organizowanie kolonii letnich dla dzieci z ubogich rodzin - ok. 75 dzieci;
6. Jadłodajnia - bezpłatne posiłki dla ok. 80 osób ubogich, bezdomnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.