• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Pewna Pomoc"
    KRS 0000191829

Cele Fundacji "Pewna Pomoc" wynikające ze statutu:
- działania na rzecz osób niepełnosprawynych,
- działanie na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki,
- świadczenie osobom poszkodowanym w wypadakach komunikacyjnych pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej, psychologicznej,
- podejmowanie inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
- pomoc w organizacji opieki medycznej i rehabilitacyjnej,
- upowszechnianie wiedzy o zasadach odpowiedzialności prawnej sprawców wypadków drogowych.

Cele Fundacji "Pewna Pomoc" realizowane są poprzez organizowanie "Białych Sobót" czyli bezpłatnych konsultacji medycznych. Fundacja nawiązała współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku w ramach programu dożywiania najuboższej społeczności powiatu szczecineckiego oraz określenia zasad współpracy w zakresie dofinansowywania turnusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.