• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Klub Ekologiczny
    KRS 0000191935

Misja
-przyczynianie się do szerszego i głębszego zrozumienia ekologii oraz jej znaczenia w życiu każdego człowieka,
-inicjowanie i wspieranie praktycznych przedsięwzięć o charakterze proekologicznym

Prowadzone działania
-Współpracę z władzami rządowymi i samorządowymi,
-Współpracę z instytucjami oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
-Organizowanie konferencji i spotkań oraz różnych, zgodnych z polskim prawem, akcji proekologicznych,
-Publikacje w środkach masowego przekazu

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.